• Mystery shopping

  Proč Mystery Shopping?

  Efektivní průzkum a hodnocení poskytovaných služeb pomocí metody fiktivních nákupů v rámci hotelnictví a gastronomie.

  Mystery shopping je velice účinná marketingová metoda situačního výzkumu. Neexistuje objektivnější zhodnocení úrovně nabízených služeb a poskytovaného servisu, než prostřednictvím simulovaného běžného nákupu či užití poskytované služby na první pohled "běžným" zákazníkem. Běžným v uvozovkách proto, že naši utajení Mystery shoppeři rozhodně běžní nejsou. Metoda fiktivních nákupů je efektivní hlavně proto, že testeři vystupují jako zcela normální klienti, které nikdo z dotčených zaměstnanců nezná. Všechny situace jsou zcela standardní a rutinní, nikdo netuší, že je právě v tomto okamžiku kontrolován. Nedochází k žádnému zkreslení výsledků hodnocení.

 •  

  Kdo je náš Mystery Shopper?

  • specialista proškolený v oboru,
  • neodhaluje za žádných okolností svojí identitu,
  • chová se přesně dle předem stanoveného scénáře,
  • je předem detailně seznámen s profilem společnosti a produktem,
  • je seznámen se standardy či ISO společnosti,
  • objektivně a nezávisle hodnotí situaci.

 • Co získáte objednávkou této služby?

  • zjistíme konkrétně jaká je úroveň poskytovaných služeb zákazníkům,
  • získáte pohled na „věc“ od nezávislé osoby školené v oboru,
  • pomůžeme Vám odhalit, jak reaguje Váš personál v různých situacích,
  • naznačíme, kde vzniká prostor pro školení zaměstnanců,
  • získáte další zdroj informací pro celkové odměňování zaměstnanců,
  • sestavíme Vám komplexní objektivní hodnocení dle Vašich priorit,
  • naše hodnotící výstupy podpoříme transparentní dokumentací celého procesu.

 • Výstupy z Mystery Shoppingu

  • zjistíme konkrétně jaká je úroveň poskytovaných služeb zákazníkům,
  • získáte pohled na „věc“ od nezávislé osoby školené v oboru,
  • pomůžeme Vám odhalit, jak reaguje Váš personál v různých situacích,
  • naznačíme, kde vzniká prostor pro školení zaměstnanců,
  • získáte další zdroj informací pro celkové odměňování zaměstnanců,
  • sestavíme Vám komplexní objektivní hodnocení dle Vašich priorit,
  • naše hodnotící výstupy podpoříme transparentní dokumentací celého procesu.