• Školení 2013

  Profesionální personální služby, optimální řešení lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu a gastronomie.

   

   

   

  Součástí palety našich služeb jsou i specializované školící programy. Nosnými pilíři školící činnosti jsou semináře zaměřené na problematiku hotelnictví s akcentem na tvorbu modelů chování zaměstnanců, etiketu, komunikaci, společenské konvence a semináře zabývající se problematikou cizinců přicházejících do České republiky na pracovní pozice v cestovním ruchu.

 • Prezentační dovednosti

  Profesionální personální služby, optimální řešení lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu a gastronomie.

   

  Chcete se prezentovat průměrně nebo skvěle?
  Příprava jako základ úspěchu.
  Práce s vizuálními pomůckami.
  Zásady prezentování.
  Zvládání trémy a sebejistý projev.
  Jak "prodat" sebe a své téma.
  Jak získat a udržet pozornost posluchačů.
  Verbální a neverbální komunikace.
  Nejčastější chyby a jak jim předcházet.

 • Efektivní komunikace

  Profesionální personální služby, optimální řešení lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu a gastronomie.

   

  Jak komunikovat jasně a srozumitelně.
  Jak vyjádřit svůj názor jasně.
  Cesty k lepšímu porozumění - jak slyšet to, co druhý opravdu řekl.
  Umění správně naslouchat a dobře se ptát.
  Neverbální komunikace - jak číst druhé.
  Vyjádřování nesouhlasu přijatelným způsobem.
  Komunikace se složitými osobnostmi.
  Řešení konfliktů.

 • Programy Hospitality & Gastronomy

  Lektoři: Ladislav Špaček, Pavla Berková

   
  Etiketa a komunikace jako základ mezilidských vztahů v hotelnictví.
  Společenské vystupování středního a vyššího managementu.
  Marketingová komunikace v cestovním ruchu.
  Komunikace a komunikační schémata v F&B.
  Kouzlo úspěšné komunikace s médii.
  Problematika neetických komunikačních metod.

  Přihlášky zasílejte na info@dream-job.cz, nejpozději 5 dní předem.

  Individuální koučink                                       

  délka: 1 session -  1,5 hod.

  Individuální setkání s koučem. Za pomoci jeho otázek budete mít možnost se zamyslet nad svojí kariérou a jejím dalším směřováním, zvážit, zda jsou ve vašem životě nutné změny, srovnat si priority, nalézt souvislosti, naplánovat a realizovat další kroky k vašim cílům nebo řešit vaše individuální pracovní nebo osobní problémy. Cíl si vždy volíte vy, protože vy sami nejlépe znáte své potřeby. Koučink je prostředkem k osobnostnímu růstu. Protože je individuální, je prostředkem velmi efektivním.

 • Konzultace aneb kouzlo úspěchu

  Základy úspěšného hledání zaměstnání.
  Problematika a reálné možnosti trhu práce ve vztahu k cestovnímu ruchu a gastronomii pro absolventy (ve spolupráci s VŠE Praha).
  Příprava na pohovor, zásady chování a sebeprezentace.
  Správné vypracování CV, odstraňování nedostatků.
  Mzdové přehledy, reálná hodnota na trhu práce.
  Kde hledat, specifikace zdrojů a možnosti.

  Nejbližší termíny

  možnost osobní konzultace každý čtvrtek v měsíci od 14:00 hod.

  Cena: 1 000,- CZK/ hodina

  Přihlášky zasílejte na info@dream-job.cz nejpozději 5 dní předem

  Konzultace vede: Dream Job

 • Time management

  "Zloději času".
  Určování priorit – Paretovo pravidlo.
  Eisenhowerův princip  e jeho využití v praxi.
  Biorytmy a jak je respektovat.
  Delegování – co je a co není delegování?
  Jak delegovat efektivně?
  Tipy pro telefonování, emaily, meetingy.
  Tipy klasiků time managementu.

  Leadership

  Styly vedení a kdy který využít.
  Požadavky na dovedností manažera.
  Motivace.
  Delegování.
  Hodnocení a oceňování.
  Konstruktivní kritika.
  Řešení konfliktů v týmu.                   
  Vedení porad.